Jak se stát čtenářem knihovny:

1. zájemce o registraci se musí dostavit do knihovny osobně

2. vyplní přihlášku

 • přihláška čtenáře mladšího 15 let (ke stažení ZDE)

 • přihláška čtenáře staršího 15 let (ke stažení ZDE)

3. předloží doklad (ověříme totožnost a správnost uvedených údajů)

 • dospělí - občanský průkaz

 • studenti nad 15 let - občanský průkaz + doklad o studiu (ISIC, studijní výkaz, potvrzení o studiu)

 • děti do 15 let - přihláška podepsaná zákonným zástupcem

4. zaplatí registrační poplatek (viz ceník níže)

 • hotově u výpůjčního pultu na všech odděleních a pobočkách knihovny

 • platební kartou u pultu (odd. pro dospělé a odd. pro děti a mládež)

 • místo platby předloží dárkový poukaz vydaný knihovnou

 • převodem na účet

  • platí pouze pro obnovení registrace již evidovaných čtenářů

  • požadovanou částku zašlete na účet č. 19-2136940287/0100

  • jako variabilní symbol uveďte posledních sedm čísel vašeho čtenářského průkazu

  • do zprávy pro příjemce napište: registrace + své jméno

  • na adresu sluzby@knihovnapv.cz oznamte e-mailem, že jste provedli platbu registračního poplatku na účet knihovny

  • registrace bude dokončena po přijetí platby a budeme vás o tom informovat e-mailem

 • pokud nějaký rodinný příslušník již čtenářský průkaz vlastní, může čtenář platící poplatek využít zvýhodněnou cenu registrace, tzv. rodinnou registraci - podmínky najdete ZDE

ROČNÍ REGISTRACE ČTENÁŘE
děti (do 15 let) ----------------------------------   70 Kč
studenti* (15–26 let) ---------------------------  100 Kč
dospělí (15–62 let) ------------------------------ 150 Kč
senioři (od 63 let) -------------------------------- 100 Kč
držitelé ZTP* -------------------------------------- zdarma
rodinná registrace (další člen rodiny) ------- 50 Kč

 

*/Studenti se musí prokázat studentským průkazem nebo potvrzením o studiu. Držitelé průkazu ZTP musí průkaz předložit.
**/Pokud jeden člen rodiny vlastní čtenářský průkaz, jeho rodinný příslušník může získat svoji vlastní legitimaci za zvýhodněnou cenu. Platí pro manžele, rodiče, děti a sourozence (týká se pouze studentů do 26 let). Podmínkou je prokázat stejné trvalé bydliště všech členů rodiny.

 

Registrace je platná 1 rok (tzn. po dobu 365 dní od zaplacení poplatku). 

Registrovaný čtenář má přístup na všechna oddělení a pobočky knihovny.