pobočka sídliště Svobody


beletrie, populárně naučná a odborná literatura
mapy, turistické průvodce
meziknihovní výpůjční služba
kopírování

_________________________________________________

582 329 674
m.vyroubalova@knihovnapv.cz
sídliště Svobody 53

ot evírací doba