Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace
Skálovo nám. 6
796 01 Prostějov

IČO: 67008976

tel.: +420 582 329 660
mail: sluzby@knihovnapv.cz
datová schránka: jqck5fa

Fa cebook
I nstagram
Issuu
Pinte rest