studovna


encyklopedie, naučné slovníky, české i cizojazyčné
elektronické informační zdroje 
multimediální encyklopedie na CD-ROM
příručky a přehledy učiva k maturitě
podklady pro sestavování referátů a seminárních prací
pomoc při vyhledávání informací
tvorba rešerší
počítače s přístupem k internetu
studijní a odpočinková místa
kopírování, tisk, skenování
zajišťování MVS (meziknihovní výpůjční služby)                                                                                  

_________________________________________________

582 329 670
studovna @knihovnapv.cz

otev írací doba

V sobotu ve studovně poskytujeme pouze prezenční výpůjční služby. Veškeré informační a referenční služby poskytujeme pouze ve všední dny.

virtuální prohlídka


Zvětšit mapu