___ředitel
a.prochazka@kni hovnapv.cz
582 329 667

___půjčovna pro dospělé
  sluzby@kn ihovnapv.cz  
582 329 660

___knihovna pro děti a mládež
detske@knihovnapv.cz
582 329 673

___hudební oddělení
 hudebni@knihovnapv.cz 
582 329 666

___informace, čítárna
citarna@knihovnapv.cz
582 329 661

___studovna
studovna@knihovnapv.cz
582 329 670

___regionální literatura
region@knihovnapv.cz
582 329 665

___úsek doplňování a zpracování knihovního fondu
katalog@knihovnapv.cz
582 329 664

___úsek regionálních funkcí
refu@knihovnapv.cz
582 329 675

___ekonomické oddělení
ekonom@knihovnapv.cz
582 329 669