CENÍK SLUŽEB KNIHOVNY:

ROČNÍ REGISTRACE ČTENÁŘE
děti (do 15 let) -------------------------  70 Kč
studenti (15 – 26 let)------------------ 100 Kč
dospělí (15 – 62 let) ------------------ 150 Kč
dospělí (od 63 let)   ------------------  100 Kč

držitelé karty ZTP ---------------------  zdarma                                    
rodinná registrace --------------------  50 Kč
 

UPOMÍNKY ZA POZDNÍ VRÁCENÍ

dospělé odd., odd. pro děti a mládež, hudební odd., čítárna, studovna

1 den prodlení /1 dokument ---------------------  1 Kč 

 

pobočky sídl. Svobody, Studentská

1 týden prodlení /1 dokument ---------------------  2 Kč

 

DALŠÍ POPLATKY
rezervace -------------------------------------------------------------- 10 Kč
meziknihovní výpůjční služba ------------------------------------  70 Kč
ztráta průkazu --------------------------------------------------------  20 Kč
ztráta knihy ------------------------------------------------------------ náhrada + 50 Kč
ztráta periodika ------------------------------------------------------- náhrada + 10 Kč
poškození obalu knihy ---------------------------------------------- 20 Kč
jednorázová výpůjčka (prezenční, bez registrace) ---------- 20 Kč

 

KOPÍROVÁNÍ / TISK (studovna / čítárna)
A4 – jednostranně -----------  2 Kč
A4 – oboustranně ------------ 4 Kč
A3 – jednostranně -----------  3 Kč
A3 – oboustranně ------------  6 Kč

skenování (1 str.) -------------  1 Kč
3D tisk (1 g) --------------------  1 Kč

 

ke stažení v PDF