čítárna / půjčovna novin a časopisů / informace


informace o službách a provozu knihovny
denní tisk - SEZNAM
časopisy všeobecného a odborného zaměření - téměř 100 titulů -  SEZNAM 
regionální noviny a další periodika - SEZNAM
sbírky zákonů ČR (do roku 2011), časopis Poradce
počítačové stanice s připojením k internetu
studijní a odpočinková místa
přehled kulturního dění v regionu
kopírování, tisk
wi-fi

_________________________________________________

582 329 661
citarna@knih ovna pv.cz

otevírac í doba

virtuální prohlídka


Zvětšit mapu