čítárna / půjčovna novin a časopisů / informace

informace o službách a provozu knihovny
PC s připojením k internetu
studijní a odpočinková místa
přehled kulturního dění v regionu
kopírování, tisk
wi-fi

DRUHY TISKOVIN K ZAPŮJČENÍ
denní tisk
časopisy všeobecného a odborného zaměření - téměř 100 titulů
regionální noviny a další periodika
sbírky zákonů ČR (do roku 2011)
časopis Poradce

JMENNÝ SEZNAM ODEBÍRANÝCH PERIODIK ZDE (PDF)

 

**************************************************************************

KONTAKT:
tel. 582 329 661
mail: citarna@knihovnapv.cz