prodloužení výpůjček

je možné několika způsoby:

Při prodloužení e-mailem prosím vždy uvádějte:

  • celé vaše jméno,
  • číslo čtenářského průkazu,
  • oddělení, na kterém chcete prodloužení provést: pro dospělé / pro děti a mládež / čítárna / pobočka.

Děkujeme.