KNIHOVNICKÉ MINIMUM (dokument ke stažení, PDF, 340 kB)

- příručka pro pracovníky malých knihoven
- obsahuje pokyny ke správě knihovního fondu, vedení evidenčních podkladů, statistických údajů a k revizi knihovního fondu

Clavius - import záznamů knih vypůjčených z výměnnho fondu

V příloze e-mailu obdržíte soubor určený k importu (s příponou ISO). Ten je potřeba uložit na nějaké místo v počítači, které si zapamatujete – například na "Plochu" nebo do složky "Dokumenty". Potom si otevřete katalogizaci Clavius. Zde na horní liště rozbalíte menu "Systém", a skoro úplně dole kliknete na "Import záznamů". Otevře se okno, ve kterém vás zajímá pouze horní prázdné okénko a tlačítko se třemi tečkami. Na toto tlačítko kliknete, v nově otevřeném okně najdete dříve uložený soubor z přílohy, označíte jej, a kliknete na tlačítko "Přihrát data". Jedno z oken tím zmizí, a na tom, které zůstalo, už stisknete pouze tlačítko "OK". To je vše, nahrávání se tím spustí a automaticky ukončí.

Clavius - odebírání záznamů při vracení knih do výměnného fondu

V katalogizaci Clavius na horní liště rozbalíte menu "Systém", a ve spodní části nabídky "Opravy údajů o exempláři". V nově otevřeném okně se nastavíte do záložky "Změny údajů" (vpravo nahoře). Zde zaškrtnete políčko "Exemplář odvážen do nadřízené knihovny" a kliknutím nastavíte kurzor do pole "Vyhledat exemplář". Poté už jen čtečkou čárových kódů načítáte všechny knížky, které chcete vrátit, jednu po druhé jako např. při půjčování.