Vánoční setkání knihovníků 2018

vánoční setkání knihovníků 2017

ohlédnutí za poznávacím zájezdem po knihovnách (2013/09)

ohlédnutí za seminářem knihovnic a knihovníků Prostějovska (2012/12)