dotační program VISK 3 (AKTUÁLNÍ, uzávěrka 10.12.2018)

Pomocí tohoto programu můžete získat až 70% nákladů např. na následující účely.

  • Pořízení nové výpočetní techniky pro provoz automatizovaného knihovního systému nebo pro provoz veřejné internetové stanice v knihovně.
  • Pořízení automatizovaného knihovního systému, který v současnosti využívá už něco málo přes polovinu všech knihoven prostějovského regionu. Jeho provoz rozšiřuje a zkvalitňuje služby knihovny, jejím návštěvníkům přináší komfort, na který jsou zvyklí z jiných institucí, šetří práci a čas knihovnice/knihovníka, který může využít jinak.
  • Rozšíření stávající instalace automatizovaného knihovního systému. Např. o modul Z39.50, který umožňuje stahování záznamů o knížkách přímo z databáze Městské knihovny Prostějov. Dále o modul WWW katalog, který zpřístupňuje fond knihovny na internetu. Nakonec o modul Revize knihovního fondu, který urychluje vykonání vyhláškou předepsané revize z řádu dní do řádu hodin.
  • Možná spolu můžeme vymyslet i něco dalšího.

zadávací dokumentace, výsledky, pokyny k v yúčtování

V případě zájmu o využití tohoto programu nás prosím vždy předem kontaktujte.

Knihovna 21. století (AKTUÁLNÍ, uzávěrka 10.12.2018)

Tohoto programu můžete využít pro získání až 50% prostředků na následující účely.

  • Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost - tedy na vaše projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím.
  • Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
  • Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením

bližší informace a zadávací do kume ntace zde

V případě zájmu o využití tohoto programu nás prosím předem kontaktujte.

dácrovský program TechSoup (probíhá neustále)

Pomocí tohoto programu můžete získat především softwarové produkty Microsoft - kompletní sadu MS Office nebo upgrade operačního systému MS Windows na novější verze - pouze za administrativní náklady, tedy za zlomkovou cenu oproti trhu. Tento program využívejte při pořizování programového vybavení techniky, kterou pořizujete v rámci dotačního programu VISK 3 - zvýšíte tím šanci na úspěch vašeho projektu.

více informací: www.techsoup.cz

V případě zájmu o využití tohoto programu nás prosím předem kontaktujte.

Vyúčtování dotací z projektu VISK 3 2017

Úspěšné žadatele o dotaci z projektu VISK 3 2017 upozorňujeme, že si již mohou stáhnout formuláře a pokyny pro vyúčtování. Vyúčtování dotace (včetně příloh) je příjemce dotace povinen předložit Ministerstvu kultury, oddělení literatury a knihoven nejpozději do 15. ledna 2018 (rozhoduje razítko pošty).

 Pokyny a formulář k vyúčtování si můžete stáhnout zde. (.doc)

projekt Česká knihovna (předpoklad další výzvy - duben 2016)

Pomocí tohoto projektu mohou získat profesionální knihovny (s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně) vybrané knižní tituly v hodnotě do 6 100 Kč. Na výběr je 160 titulů od 43 nakladatelů.

postup pro zařazení do projektu