Změny v knihovním řádu

06.01.2014 13:40

Od 1. ledna 2014 vstupuje v platnost nový Knihovní řád Městské knihovny Prostějov. Rádi bychom Vás informovali o změnách, ke kterým od tohoto data dochází.

 Nejvíce změn se týká hudebního oddělení. Rozšiřujeme provozní dobu tohoto oddělení – můžete ho navštívit ve stejném čase jako půjčovnu knih pro dospělé čtenáře nebo čítárnu – tedy ve všední dny denně, kromě úterý, od 8 do 18 hod., v sobotu pak od 8 do 11.30 hod. Velmi příjemnou změnou je to, že už nebudete platit žádné poplatky za půjčování CD a DVD. Hudební nahrávky, audioknihy i filmy na DVD si nyní můžete půjčovat stejně jako knihy a časopisy zcela zdarma. Prodloužili jsme také výpůjční dobu na hudebním oddělení ze 7 dní na 14 dní. Zpřísnili jsme naopak poplatky za upomínky – za nevrácení dokumentů půjčených na hudebním oddělení v řádném výpůjčním termínu budeme účtovat 10,- Kč za každou výpůjčku a den.

 Zdražení cen poštovného nás přivedlo k navýšení poplatku za meziknihovní výpůjční službu z dosavadních 50,- Kč na 70,- Kč za 1 výpůjčku. I když ani tento poplatek zcela nekryje náklady na půjčování knih z jiných knihoven, chceme, aby tato služba byla čtenářům stále finančně dostupná.

Vypůjčené knihy i další dokumenty se k nám bohužel často vrací ve velmi špatném stavu, proto jsme upravili i poplatky za poškození vypůjčených dokumentů. Při poškození obalu knihy budeme nyní nově účtovat poplatek 20,- Kč, za poškození obalu CD nebo DVD poplatek 10,- Kč. Za menší poškození dokumentu budeme požadovat uhrazení až poloviny jeho pořizovací hodnoty, za více poškozené dokumenty pak samozřejmě chceme adekvátně nahradit celý dokument.

 Změny se budou týkat také veřejného internetu. Pokud přístupu k této službě bude chtít využít uživatel bez platného čtenářského průkazu, musí pracovníkovi čítárny předložit občanský průkaz a vyplnit jednoduchý registrační formulář. Maximální doba práce na internetu pro uživatele bez čtenářského průkazu je omezena na 30 min. denně.

Plné znění Knihovního řádu najdete na našich webových stránkách. Věříme, že všechna tato opatření povedou ke zkvalitnění našich služeb a těšíme se na Vaši návštěvu v Městské knihovně Prostějov.