zaměstnanci

24.11.2012 08:42
  Jméno Přímé spojení klapka E-mail
Ředitel
  MgA. Aleš Procházka 733 745 077 667 a.prochazka@knihovnapv.cz
582 329 667
Ekonomické oddělení
  Jana Zatloukalová    669 ekonom@knihovnapv.cz
  Vladimíra Kolaříková   668 ucto@knihovnapv.cz
Úsek doplňování a zpracování fondu
vedoucí úseku Eva Krejčová   664 katalog@knihovnapv.cz
  Radmila Vlčková   664 r.vlckova@knihovnapv.cz
balírna knih Jana Spáčilová   671 j.spacilova@knihovnapv.cz
Úsek služeb čtenářům
vedoucí úseku Mgr. Martina Štafová   662 sluzby@knihovnapv.cz
Čítárna  Marcela Hrádková   661 citarna@knihovnapv.cz
Správa webu  Michal Ma.calík    663 sprava.stranek@knihovnapv.cz
Studovna Marek Gamberský   670 studovna@knihovnapv.cz
Hudební odd. Eva Gajdošová   666 hudebni@knihovnapv.cz
Půjčovna Jarmila Gadasová   660 j.gadasova@knihovnapv.cz
  Ivana Hurdová   660 i.hurdova@knihovnapv.cz
  Ivona Veselá   660 i.vesela@knihovnapv.cz
MVS Eva Dobiášová   660 mvs@knihovnapv.cz
Úsek pro děti, mládež a vzdělávání
vedoucí úseku Mgr. Tomáš Štefek   662 t.stefek@knihovnapv.cz
Odd. region. literatury Miroslava Vyroubalová   665 region@knihovnapv.cz
Dětské odd. Jarmila Šmucrová   673 detske@knihovnapv.cz
  Lída Coufalová   673 detske@knihovnapv.cz
Pobočky
Studentská Vlasta Kmentová 582 329 672   v.kmentova@knihovnapv.cz
Sídliště Svobody Ivana Hurdová 582 329 674   i.hurdova@knihovnapv.cz
Regionální funkce
 Regionální funkce Jitka Lošťáková 723 983 984 675 refu@knihovnapv.cz
    Eva Rozsívalová   675 refu@knihovnapv.cz