V kostelecké knihovně přilákali děti na podzimní čteníčko

15.10.2015 12:16

Každý měsíc pořádá Věra Vykoupilová v Městské knihovně Kostelec na Hané Čteníčka pro děti asi do deseti let v doprovodu rodičů. Program je tematicky zaměřený například na roční období či Halloween, Mikuláše nebo pohádky o zvířátkách a podobně. Podzimní čteníčko uspořádala knihovna den před nástupem kalendářního podzimu.

„S dětmi recituji básně a říkanky, čtu a dramatizuji pohádky, tvoříme výrobky z různých materiálů, hrajeme hry, kreslíme,“ přibližuje program každého čteníčka Věra Vykoupilová. Tentokrát připravila paní knihovnice recitaci básní o podzimu a četbu dvou pohádek o skřítkovi Kaštánkovi. Děti se ale zabavily nejen čtením. Podzimní skřítky tvořily z okrasných dýní a kuliček s květináčkem, na ně lepily různé sušené přírodniny. S chutí se zapojili i přítomní rodiče, kteří si společně s dětmi zahráli pohádku O veliké řepě. Čteníčko mělo evidentně úspěch, děti a jejich rodiče si udělali pěkné odpoledne, relaxovali při činnostech, popovídali si, domů si odnesli podzimní dekorace a omalovánky. Děti byly za svou snahu odměněny čokoládovou medailí.

„Čteníčka připravuji velmi ráda, protože vidím zájem a radost u návštěvníků knihovny z příjemně stráveného odpoledne,“ svěřila se Večerníku Věra Vykoupilová, která pořádá i další akce na podporu čtenářství, jako jsou besedy s autory knih pro dospělé i děti, besedy a programy pro žáky místní ZŠ a MŠ, vyhlášení a odměňování nejlepších čtenářů za kalendářní rok, pasování prvňáčků, Noc s Andersenem, drakiádu, pexesiádu, gumičkování aj. V knihovně si také děti mohou vyluštit křížovky, namalovat obrázek, napsat příběh.

Prostějovský večerník