Trénink paměti v knihovně

28.02.2013 10:10

Kam jsem dal ty klíče? Kde mám zase mobil? Ach, ta moje paměť! Cože? Že se dá paměť v knihovně vylepšit? No, ano. V naší knihovně pořádáme kurzy trénování paměti. Vždy v 6 lekcích základního kurzu a následně ve 4 lekcích pokračovacího kurzu. I v loňském roce, od října do prosince, někteří odvážlivci paměť trénovali. Dozvěděli se něco o fungování paměti, o paměťových technikách jako je např. kategorizace, metoda loci nebo zapamatování pomocí příběhu. Ale také v knihovně strávili příjemné dopoledne, setkali se svými vrstevníky, popovídali si a ochotně plnili domácí úkoly. Není se čeho bát –
v kurzu se nezkouší ani neznámkuje, své výsledky nemusíte nikomu ukazovat, prostě se jen tak bavíte a uděláte něco pro sebe. Loni jsme končili kurz těsně před Vánocemi a poslední lekce byla spojená s posezením u kafíčka v přednáškovém sále. Snad si všichni odnesli kromě diplomů i příjemné dojmy, pobavili se a odcházeli s tím, že je v knihovně dobře. Pro zájemce z podzimních kurzů je od 25. března připraveno pokračování. Další lekce pro začátečníky se budou konat opět na podzim. Těšíme se na vás.