Střelnice nebo knihovna? (proběhlo)

20.12.2016 11:06

Také kolorit Prostějova dotvářely po staletí aktivity spojené s fenoménem střelectví: od individuální domobrany, přes střelecká bratrstva a cechy, až po zájmové organizace, odrážející postupně se zvyšující sebevědomí měšťanského stavu. Střelci patřívali k reprezentativním složkám společnosti. Nabízeli nezištně své síly k obraně města a vlasti, v případě potřeby svědomitě plnili pořádkovou funkci při obecních slavnostech a obohacovali významně společenský život celé městské komunity. Ke vzpomínání na slavnou minulost prostějovského střelectví nás ve středu 22. února v 17 hod. pozve historička PhDr. Michaela Kokojanová. Není bez zajímavosti, že objekt, který si s nadšením a osobní obětavostí vystavěli a s patřičnou pompou a sebeuspokojením otevřeli střelci v roce 1823, je dnes sídlem Městské knihovny Prostějov. A lze předeslat, že lákavé víceúčelové využití budovy zdaleka není novinkou našich dnů.