Počítačové kurzy pro seniory

22.12.2016 08:49

Už tři roky probíhají v prostějovské knihovně kurzy výuky práce na počítači, které jsou určené především seniorům. Velmi nás těší váš zájem o tyto kurzy a také kladné ohlasy na ně.

Průběžně po celý rok se otevírají kurzy určené naprostým začátečníkům - tedy těm, kdo s počítačem buď vůbec nepracují, anebo umí zatím jen velmi málo. V pěti na sebe navazujících lekcích si jejich účastníci vyzkouší práci s myší, seznámí se s klávesnicí PC, zkusí si napsat jednoduchý text, uložit soubor a také vyhledávat některé informace na internetu. Do těchto kurzů se můžete přihlásit v čítárně, osobně nebo telefonicky na čísle 582 329 661.

Počátkem roku 2017 otevřeme také kurzy pro mírně pokročilé - tedy pro ty, kdo už ovládají základy práce na PC, používají internet a e-mailovou poštu. Pokud si i tito zájemci chtějí své znalosti rozšířit, mohou si vybrat některý z nabízených kurzů, ve kterých se naučí například upravovat fotografie, nakupovat na internetu, dozví se víc o sociálních sítích, bezpečnosti a mnoho dalšího. U účastníků těchto kurzů předpokládáme, že už zvládají základní dovednosti práce na počítači. Proto je možné se do kurzů přihlásit pouze elektronicky, a to na adrese:  www.knihovnapv.cz/kurzy .

O začátcích všech kurzů vás budeme telefonicky informovat, samozřejmě s dostatečným předstihem. Těšíme se na vás.