Izraelsko-palestinský konflikt od roku 1905 do současnosti (proběhlo)

28.07.2018 13:14

Izraelsko-palestinský konflikt je jedním z nejkomplikovanějších problémů novodobých dějin. Začal rozhodnutím velmocí - vítězů první světové války, které se rozhodly na části území poražené osmanské říše ustanovit novodobý židovský stát. Je to konflikt, který trvá desítky let a který má snad všechny roviny – ekonomickou, sociální, národnostní, válečnou, politickou i náboženskou. Pro většinu světa je v něm jen jeden viník, a to Stát Izrael. Světové organizace se předhánějí v tom, která častěji a tvrději odsoudí izraelský stát, schvalují fatální překrucování dějin a tím celý konflikt udržují při životě a stupňují ho. Ing. Jaromír Vykoukal se v pondělí 17. září v 17 hod. ve své přednášce pokusí projít časovou chronologii vzniku a vývoje celého konfliktu a zavazuje se, že – pokud je to vůbec možné – bude postupovat dle zásady padni komu padni. Přijďte, pokud vám není lhostejné, jak se současný svět vyvíjí, a nezáleží na tom, komu v tomto konfliktu „fandíte“.