Izrael na vlastní kůži (proběhlo)

04.09.2015 13:31

Ing. Jaromír Vykoukal se věnuje popularizaci vojenské historie. Jeho přednášky o vzniku Izraele, o počátcích první světové války nebo o osvobození Československa v roce 1945 patřily rozhodně k těm nejzajímavějším, které bylo možné v knihovně navštívit. Počátkem letošního roku se Ing. Vykoukal zúčastnil jako lektor a průvodce poznávacího zájezdu do Izraele. S mnoha svými zážitky a dojmy z této cesty se s námi, spolu se svojí manželkou, přijde podělit ve středu 23. září v 17 hod. Navštívíme nejen místa spjatá s vojenskou historií země jako např. pevnost Masada, opevnění na Tel Danu, bojiště na Golanách nebo kibuc Deganja, ale i místa, která spojujeme se základy křesťanské víry – Safed, Tiberias, Nazareth, Capernau a projdeme se také Jeruzalémem. A hlavně se dozvíme, jak je Česká republika v Izraeli vnímána a jak nás vidí tamní obyvatelé.