Erbovní pověsti prostějovského panstva (proběhlo)

15.08.2016 08:22

Polopohádkové povídání pro jedno z pozdních odpůldní nastávajícího podzimu nebude nutně patřit pouze milovníkům bájí a pověstí. V dobovém chápání totiž začínal šlechtický rod oficiálně existovat až slavnostním udělením erbu. O hodně bychom se ochudili, kdybychom znak vnímali jen jako dekorativní prvek. Stával se nejen symbolem, ale i chloubou a srdeční záležitostí svých nositelů. Pokud se k němu navíc vázala rodová pověst, otevírají se až nečekané oblasti poznání: historie, resp. regionální historie, heraldika, rodopis, literatura a literární historie, výtvarné umění. „Další život“ znaku a rodové pověsti dopřává zajímavé postřehy ze sféry dobové mentality, stejně jako z každodennosti našich předků. A opatrně – nezaplašme ani trochu nostalgie a romantiky, jež téma prostupuje! Ti inspirovaní se pak třeba vydají znovu na procházku do míst, která sice důvěrně znají, a přece jim z jejich atmosféry něco unikalo. Na setkání se ve středu 5. října v 17 hod. těší Michaela Kokojanová.