Dodavatelé energií (proběhlo)

29.08.2019 09:53

Přemýšlíte o změně dodavatele energií? Víte, jak porovnávat ceny jednotlivých dodavatelů? Abyste dosáhli finanční úspory, je třeba přistupovat k podpisu smlouvy s rozmyslem. Dodavatelé energií totiž hledají a vymýšlejí stále nové praktiky, jak na spotřebitele zapůsobit a jak si je získat. S tím je ovšem spojené množství rizik, které nemusí spotřebitel vždy na první pohled rozeznat. Dodavatelé dobře znají slabiny svých zákazníků a tak často nabízejí, že se o vše postarají a že přechod k nim má jen samá pozitiva. Spotřebitel se pak mnohdy nestačí divit, jak vzdáleny jsou tyto sliby realitě. Spotřebitelé jsou také často vystavováni praktikám jako je například podomní prodej nebo prodej přes telefon a neznají svá práva k obraně proti takovémuto jednání. Po prvotním nadšení z nového dodavatele energie tak často zjišťují, že slíbené služby nejsou v souladu s realitou. Kdy můžete od smlouvy o dodávce služeb odstoupit bez jakékoliv sankce? Na jaké praktiky podomních prodejců si máte dávat pozor? Právě o tom bude přednáška Gerty Mazalové, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace ve středu 23. října v 17 hod.