Akademie třetího věku v knihovně (proběhlo)

13.02.2017 08:50

Několik desítek seniorů, kteří navštěvovali Akademii třetího věku v Kulturním klubu Duha, bude mít od letošního března možnost pokračovat ve studiu v Městské knihovně Prostějov. Knihovna tak zareagovala na zrušení A3V v Duze a nabídne zájemcům další zajímavé přednášky. Budou se konat v zaběhnutých termínech – vždy třetí čtvrtek v měsíci. Jedinou výjimku tvoří přednáška RNDr. M. Vlašína Jak udělat ze své zahrady přírodní zahradu, která proběhne již ve čtvrtek 9. března 2017 v 9.30 hod. Do prázdnin nás ještě čeká přednáška historika PhDr. Mgr. Karla Kavičky o jeho pěším putování z Velehradu do Říma a přednáška historičky Mgr. Markéty Dolákové z Vlastivědného muzea v Olomouci nazvaná Císař František Josef I. nejen v obrazech. Jako bonus připravujeme komentovanou prohlídku prostor knihovny, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Všechny tyto přednášky budou bezplatné.

Od září pak chystáme malou změnu - jednáme o připojení prostějovské knihovny k Virtuální univerzitě třetího věku (VU3V) při České zemědělské univerzitě v Praze. Jedná se zcela nový způsob přednášek, které jsou zprostředkovávány videozáznamem. Školený lektor pomáhá vést jednotlivé lekce a spolu s účastníky vyplňuje testy ověřující nabyté znalosti. VU3V nabízí velké množství atraktivních studijních oborů a její absolventi se mohou zúčastnit slavnostních promocí v Praze. O jejím zahájení vás budeme včas informovat. Více informací naleznete na   https://e-sen ior.czu.cz/