Setkání seniorů

13. února se v knihovně setkali příznivci a účastníci akcí pořádaných obchůdkem pro seniory  Filemon & Baucis paní Jany Šmudlové. Společně jsme se ohlédli za loňským rokem a nad fotografiemi zavzpomínali na zajímavé výlety.