kontakty na jednotlivé zaměstnance

jméno zařazení gsm tel. e-mail
Lída Coufalová knihovna pro děti a mládež   582 329 673 detske@knihovnapv.cz
Bc. Ter eza Drmolová půjčovna pro dospělé   582 329 660  t.drmolova@knihovnapv.cz 
Ing. Marek Gamberský úsek regionálních funkcí   582 329 675 refu@knihovnapv.cz
Mgr. Pavlína Havránková vedoucí úseku pro děti, mládež a vzdělávání / lektor / PR   582 329 660 p.havr ankova@knihovnapv.cz
Bc. Hana Hejbalová hudební oddělení / půjčovna pro dospělé   582 329 666 hudebni@knihovnapv.cz
Marcela Hrádková informace, čítárna    582 329 661 citarna@knihovnapv.cz
Ivana Hurdová úsek regionálních funkcí 723 983 984 582 329 675 refu@knihovnapv.cz
Bc. Jitka Kadlecová půjčovna pro dospělé   582 329 660 j.kadle cova@knihovnapv.cz
Vlasta Kmentová půjčovna pro dospělé / pobočka Studentská   582 329 672 v.kmentova@knihovnapv.cz
Gabriela Kr álová ekonomické oddělení   582 329 668 ucto@knihovnapv.cz
Eva Krejčová vedoucí úseku doplňování a zprac. knihovního fondu   582 329 664 katalog@knihovnapv.cz
Michal Macalík informace / čítárna / systémový knihovník   582 329 663 m.macalik@knihovnapv.cz
MgA. Aleš Procházka ředitel 733 745 077 582 329 667 a.prochazka@knihovnapv.cz
Jana Spáčilová knihvazárna   582 329 671 j.spacilova@knihovnapv.cz
Jarmila Šmucrová knihovna pro děti a mládež   582 329 673 detske@knihovnapv.cz
Bc. Denisa Šnédarová studovna / meziknihovní výpůjční služba   582 329 670 studovna@knihovnapv.cz
Mgr. Martina Štafová vedoucí úseku služeb čtenářům   582 329 662 sluzby@knihovnapv.cz
Ivona Veselá půjčovna pro dospělé   582 329 660 i.vesela@knihovnapv.cz
Radmila Vlčková úsek doplňování a zpracování knihovního fondu   582 329 664 r.vlckova@knihovnapv.cz
Miroslava Vyroubalová regionální literatura / lektorka / pobočka sídliště Svobody   582 329 665 region@knihovnapv.cz
Jana Zatloukalová ekonomické oddělení   582 329 669 ekonom@knihovnapv.cz