přímé odkazy do katalogů vybraných knihoven

 

Jednotná informační bránapřístup k nejdůlěžitějším dokumentovým katalogům a zdrojům informací z jednoho místa

Souborný katalog České republiky

Národní knihovna ČR

Vědecká knihovna v Olomouci

Moravská zemská knihovna v Brně

Městská knihovna v Praze

Knihovna města Olomouce

Městská knihovna v Přerově