Marcela Hrádková

Půjčovna novin a časopisů / čítárna
Co je pro ni důležité dnes? Práce, vnučka, kolo, voda, kavárna a les.

582 329 661
citarna@knihovnapv.cz