Jindřich VIII. : král a dvůr / Alison Weir

Tento skvělý životopis je zasazen do prostředí králova dvora – nejoslnivějšího, jaký kdy Anglie zažila. Čtenářsky přitažlivé vyprávění je doslova nabito barvitým líčením a množstvím drobných příběhů ze života, zároveň však jde o všeobecnou vyčerpávající studii proměn života i dvora v období, jež na několik staletí rozhodlo o dalším směřování anglických dějin. Knihu lze beze sporu nazvat skvělým triumfem dějepisné literatury.

Odkaz do katalogu