Grafologie v partnerském poradenství, aneb, Ukaž mi jak píšeš a já ti povím, jestli se k sobě hodíte / Ivan Bertl

Grafologie v partnerském poradenství není jen analýzou vybraných písemných projevů skutečných partnerských dvojic, ale všímá si i rodinných vztahů, které nás při hledání vhodného partnera často ovlivňují více, než jsme ochotni si připustit. Díky úvodní výkladové části knihu ocení i čtenáři, kteří dosud neměli možnost seznámit se blíže s grafologií a jejími východisky.

Odkaz do katalogu