Cesty ke čtenářství + DVD : vyprávějte si s námi / Květuše Nepilová

Publikace je určena těm, koho zneklidňují tzv. nečtenáři a otázky čtenářské gramotnosti. Důležité podněty pro práci s dětmi tedy přinese studentům středních pedagogických škol a oboru Učitelství pro mateřské školy na pedagogických fakultách, učitelům mateřských a základních škol a rodičům. Zkušená literární teoretička a publicistka předává svoje cenné zkušenosti a doporučení pro podnícení zájmu dětí a čtení k prohloubení jejich čtenářských dovedností.

Odkaz do katalogu