Virtuální Univerzita třetího věku (pouze on-line)

30.09.2020 14:30

V úterý 29. září jsme zahájili další semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Otevíráme nový cyklus přednášek nazvaný „Leonardo da Vinci“. Tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - malíři, sochaři, architektu a vynálezci Leonardu da Vinci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný, nás přesvědčí profesor Univerzity Palackého v Olomouci doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. V šesti videopřednáškách nám přiblíží jednotlivé etapy Da Vinciho života a tvorby. Kvůli současným omezením jsme bohužel nuceni zrušit společná setkávání. Kurz tedy bude probíhat pouze virtuálně, studenti budou plnit zadání individuálně, z domova přes internet. Pokud jste se nestihli přihlásit na první hodině, můžete požádat o zapsání do kurzu ještě do úterý 13. října včetně. Dohodněte si prosím individální schůzku (telefonicky na č. 582 329 662 nebo e-mailem: m.stafova@knihovnapv.cz), na které si vyplníte přihlášku a zaplatíte účastnický poplatek 300,- Kč.  Zúčastnit se mohou jak studenti předchozích kurzů, tak noví zájemci.