Válka na Den smíření (proběhlo)

03.09.2014 10:09

V říjnu izraelité slaví jeden z největších židovských svátků Jom kipur neboli Den smíření. V tento den Bůh odpustil Izraeli zhotovení zlatého telete, v tento den se Abrahám nechal obřezat a zpečetil tak smlouvu s Hospodinem. V tento den je zakázána veškerá práce. V Izraeli je vyhlášen zákaz jízdy automobilem, nevysílá televize ani rozhlas, jsou zavřeny všechny obchody a úřady kromě policie, zdravotnictví a armády. Je to den určený k rozjímání a pokoře.

V tento posvátný den, 6. října 1973 ve 14 hodin však zaduněla na linii Suezského průplavu a demarkační čáře na Golanských výšinách děla a začala válka, které historie přiřkla jméno Válka na Den smíření. Bojovalo se 11 dní a v boji padlo na obou stranách více než 11 tisíc vojáků, bylo zničeno 2650 tanků a sestřeleno 534 letadel. Naprosto překvapený Izrael čelil hrozbě totální porážky a zničení sebe sama, protože bojoval proti silám 7 arabských států, které vyrazily do boje s cílem oplatit Izraeli krutou porážku v Šestidenní válce z června 1967. Krize Izraele byla taková, že byl vydán rozkaz k přípravě jaderných úderů na arabské protivníky. Touto asi nejdivočejší válkou 20. století vás ve své přednášce, v pondělí 22. září v 17 hod., provede major v záloze Ing. Jaromír Vykoukal se svojí manželkou.