Tomáš Garrigue Masaryk – první prezident Republiky Československé (proběhlo)

22.10.2017 15:18

Osobnost Tomáše Garrigue Masaryka vyniká v mnoha směrech. Není možné připravit a přednést přednášku, která by dokázala projít celý život tohoto neobyčejného muže s precizností, kterou by si zasloužil. Proto se zaměříme na několik oblastí, do kterých Tomáš Garrigue Masaryk zasáhl, a to někdy i osudovým způsobem. Budeme se zabývat jeho vztahem k armádě, jeho postojem ke slavným rukopisům a podíváme se i na některé zásahy do zahraniční politiky. Nemůžeme vynechat jeho roli v boji proti tmářství a antisemitismu při soudním procesu známém jako „Hilsneriáda“ a ukážeme si, jak tento muž, který dokázal ocenit osobní statečnost a angažovanost, zajistil pro naši zemi trvalou přítomnost jednoho z nejlepších světových arabistů první poloviny dvacátého století, katolického kněze, orientalisty, biblisty, cestovatele, etnografa a spisovatele, profesora ThDr. Aloise Musila. To vše v přednášce Ing. Jaromíra Vykoukala ve středu 22. listopadu v 17 hod.