Setkání s ombudsmanem (proběhlo)

12.12.2014 12:59

Zajímáte nás.“ To je název akce, která se uskuteční v prostějovské knihovně ve středu 21. ledna od 17.30 hodin. Jedná se osvětovou kampaň Kanceláře v eřejného ochránce práv,jejímž cílem je posílit právní povědomí občanů a zvýšit jejich informovanost o činnosti kanceláře ombudsmana. Setkání bude mít podobu komponovaného večera, v rámci kterého se účastníci na konkrétním případu z praxe dozvědí, jak lépe jednat s úřady a hájit svá práva. Pomocí krátkého filmu a interaktivního divadelního představení, do něhož budou moci diváci aktivně vstupovat, budeme společně hledat východiska z konkrétní prezentované problémové situace. Následovat bude diskuse s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou a s právníky její kanceláře. Veřejné hlasování o tématu již bylo ukončeno - zvoleno bylo téma č. 1 "sociální péče o stárnoucí rodiče". Těšíme se na vaši návštěvu.

Informačně osvětové setkání je realizováno v rámci projektu Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.