Pokračování Virtuální Univerzity třetího věku (proběhlo)

06.09.2018 09:50

V úterý 9. října v 9.30 hod. zahajujeme další semestr Virtuální Univerzity třetího věku, která je určena všem aktivním seniorům. Otevíráme další cyklus přednášek nazvaný „České dějiny a jejich souvislosti – 2. část“. Profesor Karlovy univerzity PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. nám v šesti videopřednáškách přiblíží dějiny českých zemí od 15. do 19. století. Scházet se budeme každé druhé úterý, vždy v 9.30 hod. v podkrovním sále knihovny. Výhodné je, pokud studenti ovládají základy práce na počítači a mají možnost připojení k internetu. Nemusíte se obávat přílišné náročnosti – přednášky jsou tvořené přístupnou, populárně naučnou formou. Ale nejde samozřejmě jen o získávání vědomostí. Jde o příjemně strávené dopoledne a o pravidelná setkávání účastníků stejné generace, kteří společně tráví volný čas a navazují přátelství. Přihlásit se můžete na první hodině. Upozorňujeme, že kurz je placený. Chcete-li se dozvědět víc, přijďte si první lekci nezávazně vyzkoušet, po jejím skončení se rozhodnete, zda budete chtít ve studiu pokračovat. Zúčastnit se mohou jak studenti předchozích kurzů, tak noví zájemci. Těšíme se na vás.