Pokračování Virtuální Univerzity třetího věku (proběhlo)

20.12.2017 15:07

V září loňského roku jsme nabídli všem zájemcům z řad seniorů možnost navštěvovat v naší knihovně Virtuální Univerzitu třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze. Jedná se o zcela nový způsob přednášek, které jsou zprostředkovávány videozáznamem. Jednou za čtrnáct dní se v knihovně sejdou senioři, kteří mají o studium zájem. Společně zhlédnou odbornou přednášku a doma pak přes internet vyplňují testy ověřující nabyté vědomosti. Téma studia si studenti zvolí po společné dohodě sami. Vybrat si mohou z velkého množství atraktivních studijních oborů. V průběhu září absolvovalo prvních sedm odvážlivců kurz Astronomie. Od října se řady studentů malinko rozrostly a v prosinci dokončilo dvanáct seniorů kurz nazvaný „Cestování, co jste možná nevěděli“.  Pokud vás studium také láká, můžete se od února přidat. Na letní semestr si studenti zvolili téma České dějiny a jejich souvislosti, které mapuje českou historii od počátků do 15. století. Začínáme 6. února a scházet se budeme každé druhé úterý, vždy v 9.30 hod. Studium je placené, cena je 350,- Kč za jeden semestr. Výhodné je, pokud studenti ovládají základy práce na počítači a mají možnost připojení k internetu. Nemusíte se obávat přílišné náročnosti – kurzy jsou tvořené přístupnou, populárně naučnou formou. Ale nejde samozřejmě jen o získávání vědomostí. Jde o příjemně strávené dopoledne a o pravidelná setkávání účastníků stejné generace, kteří společně tráví volný čas a navazují přátelství. Přihlášky přijímáme na první hodině. Chcete-li se dozvědět víc, přijďte si první lekci nezávazně vyzkoušet v úterý 6. února v 9.30 hod. Po jejím skončení se rozhodnete, zda budete chtít ve studiu pokračovat. Těšíme se na vás.