Počítačové kurzy pro seniory

28.08.2020 14:35

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme na podzim počítačové kurzy pro seniory otevírat. Do kurzů se ale můžete přihlásit, o jejich začátku vás budeme včas informovat.

Jakmile to bude možné, otevřeme další kurzy výuky práce na počítači určené především seniorům. Kurz pro úplné začátečníky je určen těm, kteří s počítačem buď vůbec nepracují, anebo umí zatím jen velmi málo. V pěti na sebe navazujících lekcích si jejich účastníci vyzkouší práci s myší, seznámí se s klávesnicí PC, zkusí si napsat jednoduchý text, uložit soubor a také vyhledávat některé informace na internetu. Do kurzů pro začátečníky se můžete přihlásit v čítárně - osobně nebo telefonicky na čísle 582 329 661. Otevřou se i další kurzy pro mírně pokročilé - tedy pro ty, kdo už ovládají základy práce na PC, používají internet a e-mailovou poštu. Pokud si i tito zájemci chtějí své znalosti rozšířit, mohou si vybrat některý z nabízených kurzů, ve kterých se naučí například upravovat fotografie, nakupovat na internetu, dozví se víc o sociálních sítích, o bezpečnosti v internetovém prostředí a mnoho dalšího. U účastníků těchto kurzů předpokládáme, že už zvládají základní dovednosti práce na počítači. Proto je možné se do kurzů přihlásit pouze elektronicky, a to na adrese: www.knihovnapv.cz/kurzy.

Nejdříve dokončíme kurzy, které začaly na jaře a musely být přerušeny kvůli epidemii koronaviru.  Pak budou mít příležitost i další přihlášení. O začátcích všech kurzů vás budeme telefonicky informovat, samozřejmě s dostatečným předstihem. Těšíme se na vás.