Počítačové kurzy pro seniory

14.04.2020 13:48

V březnu se v prostějovské knihovně otevřou další kurzy práce na počítači, které jsou určené především seniorům. Jeden kurz bude určen naprostým začátečníkům - tedy těm, kdo s počítačem buď vůbec nepracují, anebo umí zatím jen velmi málo. V pěti na sebe navazujících lekcích si účastníci vyzkouší práci s myší, seznámí se s klávesnicí PC, zkusí si napsat jednoduchý text, uložit soubor a také vyhledávat informace na internetu. Do kurzu pro začátečníky se můžete přihlásit v čítárně - osobně nebo telefonicky na čísle 582 329 661.

Otevřeme také kurzy pro mírně pokročilé - tedy pro ty, kdo už ovládají základy práce na PC, používají internet a e-mailovou poštu. Zájemci, kteří si chtějí své znalosti rozšířit, si mohou vybrat některý z nabízených kurzů, ve kterých se naučí například upravovat fotografie, nakupovat na internetu, dozví se víc o sociálních sítích, o bezpečnosti v internetovém prostředí a mnoho dalšího. U účastníků těchto kurzů předpokládáme, že už zvládají základní dovednosti práce na počítači. Proto je možné se do kurzů přihlásit pouze elektronicky, a to na adrese: www.knihovnapv.cz/kurzy. O přesných začátcích všech kurzů budeme přihlášené telefonicky informovat, samozřejmě s dostatečným předstihem. Těšíme se na vás.