Odpad je poklad (proběhlo)

03.09.2019 09:33

Lidstvo produkuje stále více odpadu a jeho hromadění patří k největším ekologickým problémům současnosti. Jak s odpadem správně nakládat a jak ho třídit? Co se s ním vlastně dál děje? Má třídění smysl? Odpadový expert z hnutí DUHA Ivo Kropáček bude odpovídat nejen na tyto otázky, ale představí také novou kampaň „Odpad je poklad“ věnovanou třídění a využití bioodpadů. Dozvíte se, jak můžete podpořit změnu legislativy vedoucí k lepšímu třídění a omezení skládek, jak se dá vytříděný bioodpad systematicky využívat v zemědělství a energetice a získáte také zajímavé tipy pro snížení odpadů ve vaší domácnosti. V závěrečné diskusi budou zodpovězeny Vaše dotazy týkající se nakládání s odpady. Pokud vám problémy životního prostředí nejsou lhostejné, přijďte o nich diskutovat ve středu 13. listopadu v 17 hod.