Občanská participace - cesta k lepšímu městu (proběhlo)

19.01.2018 10:06

Ve středu 26. dubna v 17 hod. vás zveme na první přednášku z cyklu "Moderní město pro všechny generace". Zjistíte, jaké jsou příležitosti a možnosti rozvoje participace, jak se vytváří participativní rozpočet města a jaké jsou efektivní postupy při zapojování občanů do jednotlivých oblastí lokální politiky. Na přednášce zazní odborné názory z akademické sféry i praktické zkušenosti s aplikováním participativního rozpočtu v rámci města Brna. Diskutovat budou doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá participací občanů na akademické úrovni, Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, autor analýz zkoumajících souvislosti mezi tzv. sociálním kapitálem a kvalitou života, také z Univerzity Palackého, a Bc. Tomáš Kolačný, radní města Brna, politik, kterému se v minulém roce podařilo prosadit využití participativního rozpočtování.