Jobova zvěst: vernisáž výstavy (proběhlo)

17.03.2014 13:08

Ve čtvrtek 24. dubna od 17 hodin proběhne v knihovně vernisáž více než zajímavé výstavy Jobova zvěst,která nabízí konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Staví vedle sebe klíčové texty starozákonní Knihy Jób,staré 3000 let, a současné fotografie našeho významného reportážního fotografa Jana Šibíkadokumentující pohnuté osudy lidí v mnoha koutech světa. To vše umožňuje čtenáři novou konfrontaci s věčnými otázkami lidstva: Proč je na světě bolest, utrpení a nespravedlnost? Proč je kolem nás i v nás tolik zla? Proč usilovat o dobro? Kniha Job na tyto otázky přímo neodpovídá, o to naléhavěji však zve k jejich kladení.

Jan Šibík bývá nazýván „kronikářem naší doby“. Dvakrát získal hlavní cenu v soutěžích Czech Press Photo a Golden Prisma Award, třikrát byl oceněn v soutěži Fuji Press Photographer. Biblické citáty jsou převzaty z Bible21, tedy z překladu pro 21. století, který přináší poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře. Úvodního slova a diskuse se na vernisáži výstavy ujme Alexandr Flek, český evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel, od roku 1994 iniciátor a vedoucí překladatelského týmu v projektu Bible21.O komorní hudební doprovod se postará prostějovská kapela Durchumdurch.

událost na Facebooku