Jako Fénix z popela aneb Počátky baroka v Prostějově (proběhlo)

07.09.2018 09:46

Baroko to v Prostějově nemělo lehké. Sedmnácté století, po pernštejnském krachu zpočátku plné nadějí, nabídlo Prostějovu nové panstvo i nový životní styl v duchovní oblasti ovlivněný vítězící rekatolizací, ve výtvarném umění dynamičností tvarů, obé provázeno exaltovanou zbožností. Každý začátek bývá těžký, a pokud ho vytrvale brzdí nepřízeň osudu, může se pěkně protáhnout. Když se smolné století chýlilo ke konci, zničil většinu města  L. P. 1697 oheň, který si plně „zasloužil“ přívlastek Velký. Následující údobí starší literatura vyhodnotila jako úpadkové a nezajímavé. My jsme naopak přesvědčeni, že bájný Fénix přinesl našemu městu znovuzrození, jehož je symbolem, a pokusíme se to dokázat. Kdy a kde? Ve středu 10. 10. 2018 v 17 hodin v podkrovním sále knihovny za pomoci dobových svědků přednáší PhDr. Michaela Kokojanová.