Jak se žije nevidomým (proběhlo.)

10.09.2018 10:39

Ve středu 14. listopadu máte jedinečnou příležitost nahlédnout do světa zrakově postižených. V prostějovské knihovně bude v rámci Dne nevidomých od 14 do 16 hod. probíhat prezentační akce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS a regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově. V prostorách půjčovny pro dospělé se budete moct prostřednictvím speciálních brýlí simulujících různé zrakové vady alespoň na chvilku vžít do pocitu zrakově postižené osoby. Ukážeme vám také čtení a psaní Braillova písma na Pichtově psacím stroji. Na hudebním oddělení bude možné si prohlédnout a vyzkoušet různé kompenzační pomůcky usnadňující sebeobsluhu a prostorovou orientaci, ale také notebook s mluvícím a zvětšovacím programem, mobilní telefon s hlasovým výstupem a hry pro nevidomé. V knihovně je k dispozici i spousta zvukových knih a filmů s audiopopisem, a tak můžete nahlédnout i do jejich bohatého fondu. Součástí prezentace bude také prodejní výstava výrobků z pedigu a keramické hlíny vytvořených v rámci tvořivé dílny nevidomých. Pracovníci SONS, Tyflocentra i knihovny se těší na vaši návštěvu.