Jak se žije nevidomým (proběhlo)

19.10.2017 15:22

V pondělí 13. listopadu máte jedinečnou příležitost nahlédnout do světa zrakově postižených. V Městské knihovně Prostějov bude od 14 do 16 hod. probíhat prezentační akce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS a regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově. V prostorách půjčovny pro dospělé vám ukážeme čtení a psaní Braillova písma na Pichtově psacím stroji a prostřednictvím speciálních brýlí simulujících různé zrakové vady se budete moct alespoň na chvilku vžít do pocitu zrakově postižené osoby. Na hudebním oddělení bude možné si prohlédnout a vyzkoušet různé kompenzační pomůcky usnadňující sebeobsluhu a prostorovou orientaci, ale také notebook s mluvícím a zvětšovacím programem, mobilní telefon s hlasovým výstupem a hry pro nevidomé. V knihovně je k dispozici i spousta zvukových knih a filmů s audiopopisem, a tak můžete nahlédnout i do jejich bohatého fondu. Pracovníci SONS, Tyflocentra i knihovny se těší na vaši návštěvu.