Homo psychoticus (proběhlo)

26.08.2019 09:57

Ve středu 10. října v 17 hod. si přijďte poslechnout autorské čtení Markéty Dohnalové. Pod pseudonymem Michaela Malá napsala autobiografickou knihu o životě s duševním onemocněním Homo psychoticus. Statečná, otevřená a nestylizovaná osobní výpověď o závažném duševním onemocnění je svědectvím každodenního zápasu o normalitu, tedy o něco, co zdraví lidé považují za samozřejmost, podléhajíce iluzorní představě, že na ni mají nárok. Autorka dokonale ilustruje soužití s nemocí, jíž — přesněji některou z jejích forem — trpí asi jeden člověk ze sta. Přestože jde o postižení velmi časté, ani nejbližší okolí nemocných si nedokáže představit jejich utrpení, často jen málo ovlivnitelné moderní terapií. MUDr. František Koukolík v předmluvě k této knize píše: „Homo psychoticus je mimořádně cenná kniha. V záplavě braku a vymyšleností, které si s duševními poruchami a onemocněními jen nebystře a nevzdělaně hrají, představuje kus těžce získané skutečnosti.“