Další přednáška z vojenské historie (proběhlo)

19.12.2014 08:12

Ve středu 28. ledna v 17 hod. se můžete těšit na další přednášku Ing. Jaromíra Vykoukala. V jeho předchozích vystoupeních jsme se věnovali vzniku Izraele a arabsko-izraelskému konfliktu. Nyní se podíváme na události, od nichž nedávno uběhlo přesně sto let – na počátek první světové války. Přednáška má název Jak se to nepovedlo aneb První rakousko-uherská ofenziva proti Srbsku v roce 1914. Pro Rakousko-Uhersko byla Velká válka poslední válkou v jeho mnohasetleté historii, protože její závěr, který znamenal nejen jeho vojenskou porážku, nepřežilo. Jestliže konec války znamenal zánik této říše, její zahájení první ofenzivou proti Srbsku znamenalo ostudnou porážku. Malé čtyřmilionové Srbsko krutě a nekompromisně porazilo svého šedesátimilionového souseda a tuto lekci mu dokázalo udělit ještě několikrát, než bylo zlomeno válkou na dvou frontách vedenou proti mnohonásobné přesile. Touto první ofenzivou monarchie ve Velké válce, ve vší její hořkosti, nás provede Ing. Jaromír Vykoukal s manželkou.