Aktualizace knihovního řádu

02.01.2019 14:03

2. ledna 2019 začal platit nový knihovní řád. S jeho zněním se můžete seznámit na našem webu. Největší změny se týkají zpracování osobních údajů uživatelů knihovny, které se od 25. 5. 2018 řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).