Zapomenutá válka na konci světa

Další přednáška poupularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala, která se uskutečnila 25. ledna, byla věnována zapomenuté válce o Gran Chacco. V ní spolu v letech 1932 až 1935 svedly boj Bolívie a Paraguaya. Podstatnou úlohu v bojích sehráli i československé zbraně, lidé a politici.