Škola a děti v pěstounské péči

Mgr. Vendula Kapřálová z doprovázející organizace Dobrá rodina o.p.s. nám 26. listopadu přednášela o tom, přoč mohou mít děti v pěstouské péči obtíže ve škole a jak jim můžeme pomoct situaci zvládnout.