Setkání seniorů

Příznivci a účastníci akcí, pořádaných obchůdkem pro seniory Filemon & Baucis paní Jany Šmudlové, se v knihovně setkali 17. ledna. Společně se při kávě a čaji ohlédli za uplynulým rokem, zavzpomínali na společné výlety a prohlédli si fotografie. Nechyběly ani infomace o akcích připravovaných na tento rok.