Setkání s Adamem Borzičem

Autorské čtení básníka, překladatele a publicisty Adama Borziče se uskutečnilo 21. března v podkovním sále knihovny.